Oralna hirurgija

Šta je oralna hirurgija?

Oralna hirurgija je grana stomatologije kojom se zbrinjavaju oboljenja mehkih i tvrdih tkiva usne duplje a koja se ne mogu riješiti konzervativnom terapijom. U domen oralne hirurgije spadaju rutinska vađenja zuba, komplikovano vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korjena zuba, operacija vrha korjena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, mehko-tkivne korekcije, vađenje cista i promjena u viličnim kostima itd…

Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i hirurškim tretmanom nepravilnosti i patoloških promjena zuba, mehkih tkiva i koštanih struktura orofacijalne regije.

Oralna hirurgija je nerijetko i u službi drugih oblasti stomatologije, pa nalazi primjenu i u pripremi za neke druge tipove intervencija iz oblasni implantologije i ortodoncije. Sama riječ hirurgija već na prvi mah kod mnogih pacijenata izaziva strah i odbojnost, međutim uz ozbiljan pristup našeg stručnog tima, uz adekvatnu anesteziju i data uputstva kojih će se pacijenti pridržavati kada je postoperativan oporavak u pitanju, strah i nelagodnost kada je o ovoj grani stomatologije riječ, biće svedene na minimum. Kada je u pitanju oralna hirurgija, Dentalna poliklinika Bičakčić obavlja sve vrste intervencija.

Oralna hirurgija kao dio dentalne medicine

Oralna hirurgija je oblast stomatologije, koja kod pacijenta obično izaziva nelagodnost i strah, a istina je da uz adekvatnu anesteziju i uputstva, kojih se pacijenti moraju pridržavati poslije intervencije. Sa druge strane, uz pomoć oralne hirurgije mogu da se otklone razne tegobe, koje pacijenti imaju zbog zuba, a ponekad je i posljednja nada da se neki zub sačuva. Neke od tih intervencija su vađenje impaktiranog umnjaka, apikotomija korena zuba, režanj operacija, kao i razne intervencije na koštanom i mekom tkivu, koje obuhvataju i ugradnju implantata. Dentalna medicina i oralna hirurgija u većoj mjeri čine ono što nazivamo stomatologijom, Neizostavni dio stomatologije, posebno na našem području, čine hirurški zahvati na zubima i oralnim tkivima, usljed nepažnje, slabe higijene, traumatskog uzroka i slično.

Usluge u okviru oralne hirurgije

Oralna hirurgija predstavlja granu stomatologije koja koja obuhvata razne hirurške zahvate u usnoj šupljini. Pružamo širok spektar usluga iz ove oblasti, zahvaljujući certificiranoj edukaciji za sprovođenje određenih hirurških intervencija.

Ukoliko se ukaže potreba i naši stomatolozi predlože hirurški vid terapije, takav pacijent prolazi kroz pripremu u smislu detaljne anamneze sa upitnikom o stanju općeg zdravlja, eventualne potrebne premedikacije, konzervativno-parodontološke sanacije zuba i mekih tkiva, te sprovođenje same intervencije i kontrolnih pregleda.

Vađenje (ekstrakcija) zuba

Ova hirurška intervencija podrazumijeva odvajanje zuba iz zubne čašice i uklanjanje iz nje apsolutno bezbolno. Pored rutinskog vađenja zuba nekad je neophodno i hirurško vađenje zuba i impaktiranih umnjaka.

Apikotomija (resekcija korjena zuba)

Apikotomija predstavlja hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korjena zuba zajedno sa infekcijom na njemu, sam postupak podrazumijeva i obavezno liječenja kanala korjena zuba, odakle se infekcija i prenijela na vrh korjena.

Resekcija frenuluma

Resekcija frenuluma predstavlja rutinski zahvat koji se izvodi u slučaju visokog pripoja frenuluma za desni, a radi sprečavanja nastanka povlačenja desni i parodontopatije u predjelu pripoja, kao i preprotetska priprema kod nosioca totalnih ili parcijalnih proteza bez prednjih zuba.

Režanj operacija

Režanj operacija je hirurška intervencija koja se najčešće koristi u liječenju parodontopatije. U toku ovog zahvata često je neophodna i ugradnja vještačke kosti da bi se popunili defekti nastali kao posljedica infekcije.

Nivelacija grebena

Nivelacija grebena spada u preprotetski hirurški postupak gdje se bezubi vilični greben podiže na nivo prije spuštanja, odnosno lijepo zaravnjuje. Najčešće se radi kod pacijenata kojima je indikovana neka od proteza ili fiksni protetski rad.

U tekstu su navedeni samo neki od operativnih zahvata koje Dentalna ordinacija Bičakčić može da pruži svojim pacijentima. U našoj dentalnoj ordinaciji pružamo sve vrste oralno hirurških zahvata. U tu svrhu smo napravili i opremili moderan operativni blok koji je trenutno jedan od najmodernijih u Evropi i gdje smo obezbijedili najsavremenije uslove za pružanje zahvata kako sa aspekta opreme tako i sa aspekta očuvanja sterilizacije tokom tretmana.

Zahvaljujući savremenim dostignućima u oblasti stomatologije, nudimo Vam bezbolan i komforan oralno-hirurški tretman.

Ko su kandidati za implantate?

Iako je svaka osoba koja je izgubila barem jedan zub potencijalni kandidat za ugradnju implantata, ipak postoje uslovi koji moraju biti zadovoljeni. O tome se odlučuje nakon pregleda koji se u najvećoj mjeri sastoji od analize 3D snimka. Ona će pokazati postoji li dovoljno kosti za postavljanje implantata, zatim određivanje njegove tačne pozicije ugradnje. Pritom treba naglasiti da godine života nisu prepreka zahvatu. Imperativ je i dobra oralna higijena i redovna šestomjesečna kontrola.

Razlika između apikotomije i cisektomije ?

– Apikotomia predstavlja hiruršku proceduru pri kojoj se uklanja patološki sadržaj iz kosti u regiji vrha korjena zuba, zajedno sa vrhom korjena.

– Cistektomia ili enukleacija ciste predstavlja odstranjenje cističnog sadržaja i same ciste. Prilikom ovakve intervencije ujedno se vrši i apikotomia.

Ove intervencije se izvode u lokalnoj anesteziji (kao i liječenja zuba) i apsolutno su bezbolne. Nakon intervencije pacijentu se savjetuje pridržavanje određenih pravila ponašanja.

Obratite se našem timu stručnjaka

Detaljne informacije i konsultacije oko različitih tretmana u oblasti oralne hirurgije koje nudi Dentalna poliklinika Bičakčić, koja se nalazi u ulici Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, možete dobiti pozivom na broj telefona: +387 33 208 288 i +387  33 550 550 ili direktnim upitom na email adresu info@bicakcic.com.

ZAKAŽI KONSULTACIJE

    Označite datum Vašeg dolaska

    Prihvatam opća pravila privatnosti podataka

    PRIJEPOSLIJE