Razvoj tehnologije uveliko je promijenio živote svih nas, posebice u onim dijelovima životnih djelatnosti koje su ključne za poboljšanje standarda svakog čovjeka. Svakako, napredak tehnologije olaškao je i razvoj stomatologije i stomatoloških metoda, a 3D CT dijagnostika i općenito CT dijagnostika itekako su doprinijeli tom razvoju. Zapravo, CT dijagnostika postala je nezamjenjiv element svih većih hirurških zahvata dentalne medicine, odnosno radova u usnoj šupljini.

Ovaj neophodni element potreban je pri ugradnji implantata, donosi najpreciznije moguće mjerenje gustoće kosti, ali i pri izvođenju mnogih drugih zahvata. Sve to, u konačnici, itekako znači u podizanju kvalitete života za pacijente, jer se na ovaj način smanjuje mogućnost greške kod zahvata, odnosno potencijalnih komplikacija zbog porešne procjene prije izvođenja samog zahvata.

3D CT: Tehnologija snimanja za budućnost garantuje detaljan uvid u stanje usne šupljine

3D CT, odnosno trodimenzionalna snimka zuba, dijela usne šupljine ili drugih regija za koje sumnjamo da je potrebno izložiti određenom zahvatu, svakako je bez premca. Riječ je o CBCT snimkama, odnosno Cone Beam Computer Tomograpy (Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama) tehnologiji snimanja. To je, zapravo, posebna tehnologija snimanja rendgenom, koja se sve češće koristi u dentalnoj medicini, budući da ortopanomogrami više nisu dovoljni kako bi se napravio detaljan uvid anatomske strukture.

Ova vrsta snimanja donosi naprecizniji i najdetaljniji uvid u stanje zuba, živca, kosti, a najčešće se koristi u zahvatima implantologije, ortodnocije, parodontologije i oralne hirurgije. Osnovna razlika u odnosu na ortopan jeste to što je pomoću 3D CT snimka moguće vidjeti i visinu i dužinu, to jeste sve tri dimenzije svih struktura u usnoj šupljini. 3D CT tehnologija snimanja u svakom pogledu nadmašuje mogućnosti postojećih klasičnih snimaka, te se ona najčešće koristi prilikom planiranja rasporeda i broja implantata koji će biti postavljeni kod određenih pacijenata. Velika prednost koju nosi ova tehnologija snimanja je i to što ovakvu vrstu snimka možemo napraviti i kod djece, budući da je za njih prilagođena manja količina zračenja, što znači da je to potpuno bezopasan, bezbolan zahvat koji traje vrlo kratko i siguran je za pacijente svih uzrasta.

Nova 3D CT tehnologija snimanja u stomatologiji-txt1

Odlike 3D CT snimanja

Osnovne odlike usluga u okviru 3D CT snimanja jeste to što omogućavaju uvid u anatomiju zuba, ali i okolnih struktura kao što su kosti, meka tkiva, sinusi, te analizu na kojim pozicijama se nalaze kritične anatomske strukture, kao što su zaostali korijenovi, implantati, pojedini živci i slično. Sve to omogućava korištenje ovakvih CT snimaka za vađenje zaostalih korijenova, postavljanje svih vrsta implantata, liječenje zubnih kanala, te analizi stanja parodonta i nivoa kosti.

Posebne prednosti, pored smanjenje doze zračenja tokom stvaranja snimka, jeste to što je njihov kvalitet mnogostruko bolji, moguće je dobiti snimak u elektronskom obliku, pregledati ga na digitalnim medijima, slati putem interneta, a pritom pregledati sve anatomske strukture koje će na ovakvim snimcima biti jasno uočljive, kao i snimati pojedinačne dijelove vilice kada je to potrebno.

I naš tim polaže veoma mnogo vremena u samu dijagnostiku, koja nas vodi na kraju do najboljih rješenja za pacijente i najboljeg tretmana koji će vratiti vašem osmijehu.