Poštovani pacijenti, zbog nastale situacije zdravstvene situacije u Bosni i Hercegovini, a po sili Zakona, primorani smo da pređemo u hladni sistem rada. Moći će se vršiti samo OPG (2D) i 3D snimanje vilica isključivo na poziv i po dogovorenom terminu na neki od naših telefona: 033/208-288, 033/550-550, 061/550-545.

Molimo Vas da se pridržavate svih datih uputa dobivenih od Federalne uprave civilne zaštite za dobro svih nas.